Σάββατο 14 Ιουλίου 2012

Πρώτος Σύνδεσμος Πολυτέκνων Χώρας

Έτος ίδρυσης : 1929

Ημερομηνία τελευταίων εκλογών : 09/01/2011

Διάρκεια Δ.Σ. : 2 έτη

Μέλη Δ.Σ. : 5